Blog

Add joy & enjoy eco!

Tijdens onze klantenweek lieten we de bezoekers zien hoe wij vrolijkheid verspreiden, nu en in de toekomst.

Genieten van duurzaamheid heeft daarin een sleutelpositie. De broers Lansbergen werden al in 1998 beloond met de Themaprijs Milieu van de Nationale Tuinbouw Ondernemersprijs. De jury vond hen voorlopers op natuurgebied, omdat ze als een van de eerste een recirculerend watersysteem hebben aangelegd en dunnere steenwolmatten gebruikten.

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, want de derde generatie zorgde ervoor dat de kwekerij nu voor zeventig procent biologisch kweekt. De kwekerij kan nu nog niet naar honderd procent groeien, omdat nog niet voor alle plagen biologische bestrijdingsmiddelen zijn. Wel worden er veel testen met bio-bestrijdingsmiddelen opgezet om weer verder te groeien. Naast de teelt zijn duurzame relaties met klanten en het personeel ook van groot belang. Mike en Joyce vinden het belangrijk dat het personeel zich blijft ontwikkelen en stimuleren dit door interne trainingen op te zetten en de mogelijkheid om opleidingen te volgen.

Deze lente werd een volgende stap gezet om meer grip te krijgen op duurzame keuzes maken. Samen met Ecochain is de footprint van de gerbera’s, de processen en de kwekerij als geheel berekend. En, wat blijkt… onze gerbera’s brengen zitten met een CO2 uitstoot van 219 gram onder het gemiddelde van Nederlandse bloemen (296 gram CO2 equivalent). Toch geen reden om achterover te leunen, want in deze nulmeting van Ecochain zien we ook waar we de grootste stappen in CO2 reductie kunnen maken. Voor de kwekerij als geheel hebben gas en elektra namelijk de grootste impact. We gaan dus onderzoeken hoe we daar stappen kunnen maken, zodat we de footprint van ons bedrijf omlaag kunnen krijgen.

Ecochain laat vooral zien wat wij als individuele kweker kunnen doen om de impact van het bedrijf te verlagen, maar natuurlijk zijn stappen te maken in de keten. Bijvoorbeeld hoe we met plastic verpakkingen omgaan. Wil je meer weten over onze footprint of kunnen we samen stappen maken in duurzaamheid? Neem contact met ons op.